Đề thi kì 2 lớp 5 môn Anh 2017 TH D Phú Hữu

Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 của trường tiểu học D Phú Hữu năm 2017 có đáp án chi tiết cụ thể như sau:

Đề thi kì 2 lớp 5 môn Anh 2017 TH D Phú Hữu

III. Read the passage and tick True or False: (2,5 marks)

    (Đọc đoạn văn và đánh dấu đúng hay sai)  (2,5 điểm)

            My name is Peter. I live in Washington D.C. I have a plan to visit Vietnam this spring in holiday. First, I am going to Ho Chi Minh City by plane. I am going to stay there for one day. Next, I am going to travel to An Giang by taxi. Then, I want to visit Chau Doc city but I don’t know if I have more time. Finally, I am going to buy some Vietnamese souvenirs before flying home.                                                                                             

1. Peter lives in Singaporean.

2. He has a plan to visit Vietnam.

3. He’s going to stay in Ho Chi Minh City for a week.

4. He’s going to travel to An Giang by plane.

5. He’s going to fly home with lots of Vietnamese souvenirs

De thi ki 2 lop 5 mon Anh 2017 TH D Phu Huu

Đáp án đề thi kì 2 lớp 5 môn Anh 2017 TH D Phú Hữu

De thi ki 2 lop 5 mon Anh 2017 TH D Phu Huu

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 5 môn Anh 2017 TH D Phú Hữu

  •