Đề thi kì 2 lớp 6 môn Anh năm 2019 có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 6 môn Anh năm 2019

De thi ki 2 lop 6 mon Anh nam 2019 co dap an

Đáp án đề thi kì 2 lớp 6 môn Anh năm 2019

* Listen. 2 điểm  Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm

I/ Hãy điền Tung hoặc Phuong tương ứng với các thông tin được đưa ra dưới đây.

1. Phuong

2. Tung 

3. Tung

4. Phuong

II/ Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

1.6A

2. small

3. eight hundred (800)

4. two (2)

* Kiến thức ngôn ngữ. (3 điểm)

I/ Tìm từ khác các từ còn lại. (1 điểm) (Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm)

1

2

3

4

D

C

D

A

II/ Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau. (2 điểm)

(Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

B

D

B

B

A

C

D

A

* ĐỌC (3 điểm)

I/  Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.  (2 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

A

C

D

A

C

D

C

B

II/  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (1điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm

 

1. She likes camping.

2. She often goes on the weekend

3. She gooes with with her parents and her brother

4. No, she doen’t.

VIẾT  (2 điểm)

I/  Chọn đáp án đúng nhất từ các từ cho sẵn. (1 điểm)

1

2

3

4

D

C

B

C

II/ Viết lại các câu sau giữ nguyên nghĩa.  (1 điểm)

 

1. What is your favorite sport?

2. Nam is the tallest in my class.

3. Let’s collect empty bottles and cans

4. Her favorite drink is Coca-Cola.

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 6 môn Anh năm 2019 có đáp án

  •