Đề thi kì 2 lớp 6 môn Sử 2018 - THCS Mỹ Đức

Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2017 - 2018 môn lịch sử lớp 6 trường THCS Mỹ Đức, huyện An Lão có đáp án.

Đề thi kì 2 lớp 6 môn Sử 2018 - THCS Mỹ Đức

A. Trắc nghiệm ( 5đ): Chọn phương án trả lời đúng.

    1. Từ thế kỉ II đến thế kỉ I TCN, Âu Lạc có sự thay đổi lớn là

      A. bị sáp nhập vào đất của Trung Quốc và trở thành các quận.

      B. bị chia nhỏ để dễ cai trị.

      C. bị bóc lột dã man.

      D. mở rộng đến mũi Cà Mau.

2. Dưới thời Âu Lạc, cai quản các quận, huyện là

      A. quan lại người Hán.

      B. Lạc tướng người Việt.

      C. quan lại cả người Việt và người Hán.

      D. Bồ chính người Việt.

3. Cách sắp đặt quan lại cai trị của nhà Hán đối với đất nước ta là để nhằm mục đích

      A. thâu tóm quyền lực vào tay người Hán và mua chuộc một số quan lại người Việt

     B. trực tiếp cai trị xuống tận làng, xã.

     C. cai trị gián tiếp thông quan bộ máy chính quyền tay sai.

     D. chia sẻ quyền lực với quan lại người Việt.

4. Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

     A. chính sách cai trị của nhà Hán hết sức thâm độc.

     B. chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách bị Thái thú Tô Định giết chết.

     C. Tô Định đánh thuế nặng vào hai mặt hàng muối và sắt khiến nhân dân rất bất bình.

     D. chính sách cai trị thâm độc của nhà Hán và muốn trả thù cho Thi Sách.

5. Sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán đã

    A. xóa bỏ tên châu Giao, sáp nhập vào Quảng Châu.

    B. đổi tên châu Giao thành Giao Châu.

    C. giữ nguyên châu Giao.

    D. giữ nguyên châu Giao và đưa người Hán sang thay người Việt giữ chức Huyện lệnh.

6. Chính sách thâm độc nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc trong việc bóc lột nhân dân ta là

   A. bắt dân ta đóng thuế ruộng đất bằng thóc.

   B. độc quyền về muối và sắt, đánh thuế nặng hai mặt hàng này.

   C. bắt dân ta đi lao dịch.

   D. bắt dân ta cống nộp các sản vật quý.

7. Nhà Hán tiếp tục đưa người Hán sang nước ta nhằm mục đích

   A. tăng dân số ở Âu Lạc.

   B. tiếp tục chính sách đồng hóa nhân dân ta.

   C. đẩy mạnh khai hoang mở rộng diện tích.

   D. để giúp đỡ nhân dân ta học chữ Hán.

8. Mục đích mà chính quyền đô hộ mở một số trường dạy chữ Hán ở nước ta là

   A. để giúp tất cả nhân dân ta biết chữ.

   B. giúp con em người Hán ở nước ta biết chữ Hán.

   C. đào tạo ra tầng lớp quan lại trung thành với người Hán.

   D. phổ biến chữ viết của người Hán ra khắp nơi, ngoài đất Trung Quốc.

9. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào năm

   A. 248 TCN.                                               B. 248.

   C. 284 TCN.                                               D. 284.

10. Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống lại ách đô hộ của

   A. nhà Hán.                                                 B. nhà Nam Hán.

   C. nhà Ngô.                                                 D. nhà Tùy.

11. Đầu thế kỉ VI, triều đại phong kiến phương Bắc xâm lược nước ta là

   A. nhà Tùy.                                                 B. nhà Lương.

   C. nhà Ngô.                                                 D. nhà Hán. 

12. Lý Bí phất cờ khởi nghĩa vào năm

   A. 524.                       B. 542.                      C. 602.                      D. 620.

13. Nhân dân khắp nơi đều hưởng ứng, hào kiệt kéo về cùng Lý Bí khởi nghĩa là vì

   A. họ căm thù chính quyền đô hộ.

   B. họ muốn được làm quan sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi.

   C. họ căm thù chính quyền đô hộ và muốn giành lại độc lập cho dân tộc.

   D. họ muốn có ruộng đất để cày cấy.

14. Lý Bí lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế) vào năm

    A. 544.                       B. 554.                       C. 556.                      D. 602.

15. Lý Bí đặt tên nước ta là

    A. Văn Lang.                                                B. Âu Lạc.

    C. Vạn Xuân.                                                D. Đại Cồ Việt.

16. Thế kỉ VII, dưới ách thống trị của nhà Đường, Giao Châu bị đổi thành

   A. châu Giao.                                                B. An Nam đô hộ phủ.

   C. Giao Chỉ.                                                  C. Cửu Chân.

17. Công trình nghệ thuật đặc sắc của Cham-pa là

   A. nhà sàn.                                                     B. Phật nhà mồ.

   C. tháp Chăm.                                                D. tượng phù điêu.

18. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất giành được thắng lợi vào

   A. năm 917.               B. năm 930.               C. năm 931.              D. năm 938.

19. Ngô Quyền quyết định chọn cửa sông Bạch Đằng để xây dựng trận địa đánh giặc vì ở đây

   A. địa thế rừng rậm hiểm trở, thủy triều lên xuống mạnh.

   B. cửa ngõ giao thông, thuận tiện cho việc đi lại.

   C. lòng sông sâu hơn chục mét và rộng hàng nghìn mét.

   D. gần rừng núi nên có nhiều gỗ.

20. Thắng lợi của trận Bạch Đằng có ý nghĩa trọng đại nhất là

   A. giữ vững nền độc lập tự chủ, mở ra thời đại độc lập lâu dài của dân tộc.

   B. đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của quân Nam Hán.

   C. rửa được thù nhà.

   D. ghi thêm một chiến thắng vĩ đại trong truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.

B.Tự luận : 5đ

    Câu 1( 2đ) :  Trận chiến trên sông Bạch Đằng của quân ta chống quân Nam Hán xâm lược năm 938 diễn ra như thế nào? ( 2đ)

    Câu 2( 1đ) :  Vì sao lại nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là 1 trận chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?( 1đ)

   Câu 3( 1đ) : Đánh giá  được công lao của Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc.( 1đ)

   Câu 4 ( 1đ) :  Rút ra bài học lịch sử gì cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay. ( 1đ)

Đáp án đề thi kì 2 lớp 6 môn Sử 2018 - THCS Mỹ Đức

A. Trắc nghiệm: 5đ

                                 Mỗi phương án đúng được 0,25đ.

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đáp án

A

B

A

D

C

B

B

C

B

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

C

B

B

C

A

C

B

C

C

 

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

    A

    A

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tự luận ( 5đ):

 

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

* Diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng của quân ta chống quân Nam Hán xâm lược năm 938.

 - Cuối năm 938, đoàn thuyền quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào vùng biển nước ta.

-  Lúc này, nước triều dâng cao, quân ta ra đánh nhử quân giặc vào cửa sông Bạch Đằng, quân giặc kéo qua trận địa bãi cọc ngầm mà không biết.

 - Khi nước triều bắt đầu rút, quân ta rút toàn bộ lực lượng tiến công, quân Nam Hán rút chạy, thuyền xô vào cọc nhọn…

 -  Hoằng Tháo bị giết tại trận. Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

 

      2đ

 

( 0,5đ)

 

 

( 0,5đ)

 

( 0,5đ)

 

( 0,5đ)

Câu 2

* Trận chiến trền sông Bạch Đằng năm 938 là 1 trận chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì:

 - Đây là cuộc thuỷ chiến đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Sau trận này nhà Nam Hán còn tồn tại 1 thời gian dài nữa nhưng không dám đem quân xâm lược nước ta nữa.

- Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn 1 nghìn năm cña phong kiến phương Bắc.

-  Khẳng định nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.

     1đ

 

( 0,25đ)

 

( 0,25đ)

 

( 0,25đ)

 

(0,25đ)

Câu 3

* Đánh giá công lao của Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc:

 - Huy động được sức mạnh toàn dân.

 -  Tận dụng được vị trí và địa thế của sông Bạch Đằng.

 -  Chủ động đưa ra kế hoạch và cách đánh giặc độc đáo, bố trí trận địa cọc ngầm để làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

 - Ngô Quyền là anh hùng dân tộc.

( 0,25đ)

( 0,25đ)

( 0,25đ)

(0,25đ)

Câu 4

* Rút ra bài học lịch sử cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay:

  - Nhớ ơn tổ tiên, anh hùng dân tộc.

  - Ghi nhớ những cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  - Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; đoàn kết toàn dân.

  -  Học tập, học hỏi những tinh hoa văn hoá nhân loại làm phong phú, giàu đẹp văn hoá đất nước mình…

 

( 0,25đ)

( 0,25đ)

 

( 0,25đ)

(0,25đ)

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 6 môn Sử 2018 - THCS Mỹ Đức

  •