Đề thi kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 - Phòng GD Hải Lăng

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2017 của phòng giáo dục Hải Lăng được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 - Phòng GD Hải Lăng

Bài 3 (2 điểm)

Một lớp học có 39 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, và Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm 6/13 số học sinh c ả lớp. Số học sinh Khá chiếm 4/7 số học sinh còn lại. Tính số học sinh Giỏi của lớp.

Bài 4 (3 điểm) Cho hình vẽ sau, biết tia OB nằm giữa hai tia OA và OC và AOB = 400, BOC = 600

a)Tính AOC

b) Vẽ OD là tia phân giác của BOC. Tính COD và AOD.

De thi ki 2 lop 6 mon Toan 2017 - Phong GD Hai Lang

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 - Phòng GD Hải Lăng

  •