Đề thi kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - Phòng GD Thanh Trì

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017 - 2018 của phòng GD huyện Thanh Trì cụ thể như sau:

Đề thi kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - Phòng GD Thanh Trì

Bài 3. (2 điểm): Một cuốn sách dày 480 trang. Ngày đầu Nam đọc 5/8 số trang. Ngày thứ hai Nam đọc tiếp được 60% số trang còn lại.

a)Số trang mỗi ngày Nam đã đọc là bao nhiêu?

b) Tìm tỉ số phần trăm của số trang sách còn lại sau hai ngày so với số trang của cuốn sách.

Bài 4. (2 điểm) Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz bằng 4/9 góc xOy.

a)Tính số đo góc yOz?

b) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Oz vẽ tia Om sao cho góc xOm bằng 1300. Tia Om có phải là tia phân giác góc yOz không? Vì sao?

De thi ki 2 lop 6 mon Toan 2018 - Phong GD Thanh Tri

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - Phòng GD Thanh Trì

  •