Đề thi kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Mỹ Đức

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2018 trường THCS Mỹ Đức, huyện An Lão có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Mỹ Đức

Bài 3:(2,5 điểm).

             1. Một lớp học có 48  học sinh gồm 3 loại : Giỏi, Khá, Trung bình. Học sinh trung bình chiếm  5/12 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 4/7 số học sinh còn lại.

a) Tìm số học sinh mỗi loại của lớp ?

b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp ? 

2. Hai người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4 giờ, người thứ hai 3 giờ. Hỏi nếu làm chung thì một giờ cả hai người làm được mấy phần công việc ? 

Bài 4.(2,0 điểm).

Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ  hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 900; xOz = 450.

a) So sánh góc yOz và góc xOz.

b) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

De thi ki 2 lop 6 mon Toan 2018 - THCS My Duc

Đáp án đề thi kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Mỹ Đức

De thi ki 2 lop 6 mon Toan 2018 - THCS My Duc

Theo TTHN


>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Mỹ Đức

  •