Đề thi kì 2 lớp 7 môn Toán 2018 - Vĩnh Bảo

Đề thi khảo sát chất lượng học kì 2 năm học 2017 - 2018 môn Toán lớp 7 của phòng giáo dục huyện Vĩnh Bảo có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 7 môn Toán 2018 - Vĩnh Bảo

Bài 1 (2.0 điểm). Điểm kiểm tra môn toán học kì II của 40 học sinh  lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

3

6

8

4

8

10

6

7

6

9

6

8

9

6

10

9

9

8

4

8

8

7

9

7

8

6

6

7

5

10

8

8

7

6

9

7

10

5

8

9

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng "tần số" và tìm mốt của dấu hiệu?

c) Tính điểm trung bình cộng bài kiểm tra học kì II môn toán của lớp 7A.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng về kết quả kiểm tra học kì II môn toán của các bạn lớp 7A.

De thi ki 2 lop 7 mon Toan 2018 - Vinh Bao

Đáp án đề thi kì 2 lớp 7 môn Toán 2018 - Vĩnh Bảo

De thi ki 2 lop 7 mon Toan 2018 - Vinh Bao

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 7 môn Toán 2018 - Vĩnh Bảo

  •