Đề thi kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS TT Kỳ Sơn 2018

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS TT Kỳ Sơn năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS TT Kỳ Sơn 2018

I. Trắc nghiệm: (2 điểm) Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Giá trị của đa thức Q = x2 -3y + 2z  tại x = -3 ; y = 0 ; z = 1 là :

           A. 11                            B. -7                            C.  7                            D.  2

Câu 2.  Bậc của đơn thức  (- 2x3) 3x4y  là :

            A. 3                             B. 5                             C. 7                             D. 8

Câu 3.  Bất đẳng thức trong tam giác có các cạnh lần lượt là a,b,c là:

         A.  a + b > c            B.  a – b > c            C. a + b ≥ c           D. a > b + c

Câu 4: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

A. 2 cm ; 9 cm ; 6 cm                        B. 3cm ; 4 cm ; 5 cm

C. 2 cm ; 4 cm ; 4 cm                        D. 4 cm ; 5 cm ; 7 cm

De thi ki 2 lop 7 mon Toan - THCS TT Ky Son 2018

Đáp án đề thi kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS TT Kỳ Sơn 2018

De thi ki 2 lop 7 mon Toan - THCS TT Ky Son 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS TT Kỳ Sơn 2018

  •