Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2017 - Sở GD Đồng Nai

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2017 của Sở GD Đồng Nai có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2017 - Sở GD Đồng Nai

II. These people are talking about the weather. Listen and choose the correct answer. (1pt)

6. Where is the new sport center?

A. Long Road     B. Bridge Street    C. Station Road    D. Green Road

7. What sports can’t you do at the sports center?

A. tennis      B. table-tennis    C. volleyball      D. basketball 

8. How much must Maria pay?

A. ₤14 a year      B. ₤30 a year     C. ₤55 a year      D. ₤15 a year

9. Which bus goes to the sports center?

A. number 10      B. number 16      C. number 60      D. number 6

10. When will Maria and Michael go to the sports center?

A. Tuesday       B. Monday       C. Friday      D. Wednesday

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2017 - So GD Dong Nai

Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2017 - Sở GD Đồng Nai

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2017 - So GD Dong Nai

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2017 - Sở GD Đồng Nai

  •