Đề thi kì 2 lớp 9 môn lý 2018 - THCS Mỹ Đức

Đề kiểm tra học kì 2 môn vật lý lớp 9 năm học 2017 - 2018 trường THCS Mỹ Đức, huyện An Lão có đáp án.

Đề thi kì 2 lớp 9 môn lý 2018 - THCS Mỹ Đức

Câu 4: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.

B. Khi góc tới giảm  thì góc khúc xạ cũng giảm.

C. Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng (giảm) tăng.

D. Cả A,B đều đúng.

Câu 5. Một vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm, cho ảnh A’B’ nhỏ hơn vật. Vật phải cách thấu kính ít nhất một khoảng bằng

A. 8cm                                    B. 16cm                       C. 32cm                       D. 48cm

Câu 6. Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

A. chùm tia phản xạ                                        B. chùm tia ló phân kỳ

C. chùm tia ló hội tụ                                       D. chùm tia ló song song khác

Câu 7: Tính chất giống nhau của ảnh ảo cho bởi thấu kính hội tụ và phân kì là:

A. lớn hơn vật.                                    B. nhỏ hơn vật

C. cùng chiều với vật.                      D. ngược chiều với vật.

Câu 8. Khi nói về mắt tốt, câu phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Khi nhìn vật ở xa vô cực thì tiêu cự của thể thủy tinh lớn nhất

B. Khi nhìn vật ở xa vô cực thì mắt phải điều tiết tối đa

C. Khoảng cách nhìn rõ ngắn nhất của mắt thay đổi theo độ tuổi

D. Khi quan sát vật ở xa vô cực thì tiêu điểm của thể thủy tinh nằm trên màng lưới

De thi ki 2 lop 9 mon ly 2018 - THCS My Duc

Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 môn lý 2018 - THCS Mỹ Đức

De thi ki 2 lop 9 mon ly 2018 - THCS My Duc

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 9 môn lý 2018 - THCS Mỹ Đức

  •