Đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2017 - Tây Ninh

Đề kiểm tra học kì 2 năm 2017 môn Toán lớp 9 Tây Ninh gồm có 2 phần: lý thuyết và bài tập cụ thể như sau:

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2017 - Tây Ninh

Bài 3 (1,5 điểm)

Cho phương trình: x2 + (2m – 1)x – m = 0

a) Giải phương trình với m = ½

b) Chứng tỏ rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m.

c) Tìm giá trị của m để biểu thức A = x12 + x22 – 6x1x2 đạt giá  trị nhỏ nhất

Bài 4 ( 3 điểm)

Cho ∆ ABC (AB < AC). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H

a) Chứng minh tứ giác BFEC, tứ giác AFHE là các tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh AF.AB = AE.AC

c) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BFEC. Tính diện tích hình quạt OEC biết EC = 4cm, góc ACB = 600

De thi ki 2 lop 9 mon Toan 2017 - Tay Ninh

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2017 - Tây Ninh

  •