Đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2018 - Quận Long Biên

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 của phòng GD Quận Long Biên, Hà Nội có đáp án cụ thể như sau.

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2018 - Quận Long Biên

Bài II (2,0 điểm) Giải bài toán sai bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Hai đội công nhân làm chung một công việc và dự định 12 ngày thì hoàn thành xong. Nhưng khi làm chung được 8 ngày, thì đội 1 được điều động đi làm việc khác. Đội II tiếp tục làm nốt phần việc còn lại. Khi làm một mình, do cải tiến cách làm, năng suất của đội II tăng gấp đôi, nên đọi II đã hoàn thành xong phần việc còn lại trong 3,5 ngày. Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm một mình thì sau thời gian bao lâu sẽ hoàn thành công việc trên?

De thi ki 2 lop 9 mon Toan 2018 - Quan Long Bien

Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2018 - Quận Long Biên

De thi ki 2 lop 9 mon Toan 2018 - Quan Long Bien

De thi ki 2 lop 9 mon Toan 2018 - Quan Long Bien

De thi ki 2 lop 9 mon Toan 2018 - Quan Long Bien

De thi ki 2 lop 9 mon Toan 2018 - Quan Long Bien

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2018 - Quận Long Biên

  •