Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Nam Định

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2018 - 2019 Nam Định gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết như sau:

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Nam Định

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số giao điểm của parabol y = x2 và đường thẳng y = x + 3 là:

A. 0       B. 1          C.2      D. 3

Câu  6. Giá trị của m để hàm số y = (m -1)x2  (m khác 1) luôn đồng biến với mọi giá trị của x > 0 là:

A. m > 1            B. m < 1         C. m > -1       D. m < -1

Dap an de thi ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Nam Dinh

Dap an de thi ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Nam Dinh

Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Nam Định

Dap an de thi ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Nam Dinh

Dap an de thi ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Nam Dinh

Dap an de thi ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Nam Dinh

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Nam Định

  •