Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Nam Định

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2018 - 2019 Nam Định gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết như sau:

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Nam Định

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số giao điểm của parabol y = x2 và đường thẳng y = x + 3 là:

A. 0       B. 1          C.2      D. 3

Câu  6. Giá trị của m để hàm số y = (m -1)x2  (m khác 1) luôn đồng biến với mọi giá trị của x > 0 là:

A. m > 1            B. m < 1         C. m > -1       D. m < -1

Dap an de thi ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Nam Dinh

Dap an de thi ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Nam Dinh

Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Nam Định

Dap an de thi ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Nam Dinh

Dap an de thi ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Nam Dinh

Dap an de thi ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Nam Dinh

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Nam Định

  •