Đề thi kì 2 lớp 9 năm 2018 môn GDCD - THCS Mỹ Đức

Đề kiểm tra học kì 2 môn giáo dục công dân lớp 9 năm 2018 trường THCS Mỹ Đức có đáp án chi tiết

Đề thi kì 2 lớp 9 năm 2018 môn GDCD - THCS Mỹ Đức

I Trắc nghiệm(3điểm)

Câu 1.Nhà nước ta quy định cấm nhận trẻ em ở độ tuổi nào dưới đây vào làm việc ?

A.Dưới 16tuổi.                                                           B.Dưới 15tuổi.

C.Dưới 17 tuổi.                                                           D.Dưới 18 tuổi.

Câu 2.Nhà nước ta quy định độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn là:

A.Nam ,nữ 18 tuổi.                         C.Nam 20 tuổi,nữ 22 tuôi.

B.Nam nữ 20 tuổi                            D.Nam 20 tuổi,nữ 18 tuổi.

Câu 3.Hôn nhân hợp pháp được nhà nước thừa nhận là cuộc hôn nhân

A.có tổ chức hôn lễ..                                   C.nam nữ kết hôn đúng độ tuổi.

B.có giấy chứng nhận kết hôn.                   D.nam ,nữ tự nguyện

Câu 4.”Kéo dài thời gian thử việc” là hành vi vi phạm luật lao động của :

A.Người sử dụng lao động                  C.Người quá tổi lao động

B.Người lao động.                               D.Người chưa đến độ tuổi lao động.

Câu 5.Câu ca dao, tục ngữ,quan điểm  nào sau đây vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày

A.chồng chúa vợ tôi.                        C.đàn ông năm thê bảy thiếp  

B.đỉa đeo chân hạc.                          D.môn đăng hậu đối.

Câu 6.Có mấy loại vi phạm pháp luật?

A.2          B.3            C. 4                   D.5

Câu 7.Năng lực trách nhiệm pháp lí của mỗi người được nhà nước quy định phụ thuộc vào mấy yếu tố?

A.5                                                    C.3

B. 4                                                    D.2

   Câu 8:Pháp luật qui định độ tuổi phải chiụ trách nhiệm hình sự về mọi tộiphạm:

        A.đủ 16 tuổi

       B.đủ 14 tuổi

C.đủ 15 tuổi                                                        

D.đủ 17 tuổi

Câu9: Vi phạm pháp luật hình sự là:

A..hành vi xâm hại đến các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự .

B.hành vi gây nguy hiểm cho xã hội,được qui định trong bộ luật hình sự.

C.hành vi  xâm hạicác qui tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.

D.hành vi vi phạm pháp luật,xâm hại các quan hệ lao động,công vụ nhà nước.

Câu 10: Vi phạm pháp luật dân sự là:

A..hành vi gâynguy hiểm cho xã hội,được qui định trong bộ luật hình sự

B..hành vi  xâm hạicác qui tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.

C..hành vi xâm hại đến các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự .

D.hành vi xâm hại các quan hệ lao động,công vụ nhà nước.

Câu 11: Vi phạm pháp luật hành chính là:

A,hành vi xâm hạicác qui tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm

B.hành vi xâm hại đến các quan hệ tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác.

C.hành vi gây nguy hiểm cho xã hội,được qui định trong bộ luật hình sự

D.hành vi xâm hại các quan hệ lao động,công vụ nhà nước.

Câu 12: Vi phạm kỉ luật là:

A.hành vi xâm hại các quan hệ lao động,công vụ nhà nước.

B.hành vi gây nguy hiểm cho xã hội,được qui định trong bộ luật hình sự

C.hành vi vi xâm hạicác qui tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.

D.hành vi xâm hại các quan hệ lao động,công vụ nhà nước.

II.Tự luận(7điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)  

            Thế nào là bảo vệ Tổ Quốc?Nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc bao gồm những vấn đề gì?

Câu 2 ( 2,5điểm)

Các ý kiến sau đây là đúng hay sai?Vì sao ?

a.Bất kì ai phạm tội cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.

b.Những người mắc bệnh tâm thần không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình

Câu 3:(3điểm)

            Tình huống: An (14 tuổi) ngủ dậy muộn nên mượn xe mô tô của bố để đi học. Qua ngã tư gặp đèn đỏ, An không dừng lại, phóng vụt qua và chẳng may va vào ông Ba– người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông Ba bị thương nhẹ.
 a.Nhận xét hành vi của An?

b.Nêu các vi phạm pháp luật mà An đã mắc?

C.Nêu trách nhiệm của An trong sự việc này?

Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 năm 2018 môn GDCD - THCS Mỹ Đức

I.Trắc nghiệm(3điểm):-Mỗi ý đúng 0,25điểm.

 

1B;  2D;  3B;   4C;  5C;  6C; 7D;  8A;  9B; 10C;   11A;  12A

II.Tự luận(7điểm)

 

Câu

Ni dung

Đim

 

 

 

Câu 1

(1,5 điểm)

a. Bảo vệ tổ Quốc là:Bảo vệ chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc ,bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước CHXHCN ViệtNam.

b.Bảo vệ Tổ Quốc gồm:

-Xây dựng quốc phòng toàn dân

-Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

-Bảo vệ trật tự an ninh xã hội

-Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

 

0,5đ

 

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

 

 

 

 

Câu 2

(2,5điểm) 

Các ý kiến sau đây là đúng hay sai?Vì sao ?

a.Ý kiến đó là sai.

 vì: -Pháp luật quy định mỗi loại vi phạm PL sẽ có từng loại trách nhiệm pháp lí tương ứng.

-Có những đối tượng không phải chịu trách nhiệm hình sự như người tâm thần ,người dưới 14 tuổi.

b.Ý kiến đó đúng .

Vì:-Pháp luật quy định người tâm thần là người mất năng lực hành vi.

-Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần làm mất khả năng nhận thức,khả năng điều khiển hành vi của mình  thì không phải chịu trách nhiệm về hành vi mình gây ra.

 

0,25đ

0,5

 

0,5đ

 

0,25

 

0,5đ

 

0,5đ

 

Câu 2

(3điểm) 

a.Hành vi của An là sai

b. Các vi phạm mà An mắc phải:

+ Đi xe mô tô khi chưa đủ tuổi

+ Vượt đèn đỏ.

+ Gây thương tích cho người khác.

c. Trách nhiệm của An :

+ Bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật: Bị giam xe, phạt tiền, bồi thường thiệt hại.

0,5đ

0,5đ

0,5

0,5

0,5đ

0,5đ

 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 9 năm 2018 môn GDCD - THCS Mỹ Đức

  •