Đề thi kì 2 môn Hóa lớp 12 THPT Trạm Tấu 2017

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa năm 2017 trường THPT Trạm Tấu, Yên Bái được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi kì 2 môn Hóa lớp 12 THPT Trạm Tấu 2017

Câu 4: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. NaCl, H2SO4.            B. Na2SO4, KOH.          C. NaOH, HCl.              D. KCl, NaNO3.

Câu 5: Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 100.                           B. 300.                           C. 200.                           D. 400.

Câu 6: Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 33,6 gam chất rắn. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 80gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 34,88.                        B. 36,16.                        C. 46,4.                          D. 59,2.

Câu 7: Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO ( sản phẩm duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 8,96.                          B. 2,24.                          C. 4,48.                          D. 3,36.


De thi ki 2 mon Hoa lop 12 THPT Tram Tau 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Hóa lớp 12 THPT Trạm Tấu 2017

  •