Đề thi lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk 2017

Tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn văn của Sở GD và ĐT tỉnh Đắk Lắk năm học 2017- 2018

Đề thi lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk 2017

Câu 1: (2,0 điểm)

1) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. (0,5 điểm).

2) Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng những từ láy nào? (0,5 điểm).

3) Chỉ rõ và nêu tác dụng của phép điệp trong đoạn trích trên. (1 điểm).

De thi lop 10 mon Van tinh Dak Lak 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk 2017

  •