Đề thi minh họa bài Tổng hợp vào lớp 10 - TP Hải Phòng 2017 -2018

Bài thi với 40 câu tổng hợp từ các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh, Sử, Địa, GDCD. Thời gian làm bài là 60 phút. Tổng thang điểm của bài thi là 20 điểm.

Câu 29. Nội dung nào dưới đây biểu hiện đúng nhất về quyền tự do kinh doanh của công dân?

A. Quyền được lựa chọn mặt hàng kinh doanh

B. Quyền được lựa chọn địa điểm kinh doanh

C. Quyền được tổ chức hình thức, kinh doanh, ngành nghề và quy mô kinh doanh.

D. Quyền được lựa chọn đối tác kinh doanh

Câu 30. Bà An lấn chiếm vỉa hè cạnh trường em để bán hàng. Việc làm của bà An biểu hiện vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Vi phạm pháp luật hình sự.                   B. Vi phạm pháp ỉuật dân sự

c. Vi phạm pháp luật hành chính               D. Vi phạm kỷ luật.

Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 31. Mr Pike_____ English at our school for 20 years before he retired.

A. is teaching                                            B. was teaching

C. has been teaching                                D. had been teaching

Câu 32. My sister and Ỉ___________ piano last night when our guests_____ .

A. had played / arrived                               C. were playing / arrived

B. played / arrived                                      D. were playing / were arriving 

De thi minh hoa bai Tong hop vao lop 10 - TP Hai Phong 2017 -2018

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi minh họa bài Tổng hợp vào lớp 10 - TP Hải Phòng 2017 -2018

  •