Đề thi minh họa môn Toán vào lớp 10 - TP Hải Phòng 2017 -2018

Đề thi môn Toán vào lớp 10 - Hải Phòng theo hình thức tự luận, với 5 bài/đề trong tổng thời gian 120 phút

1. Cho ∆ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) (AB < AC). Đường cao BE của tam giác kéo dài cẳt đường tròn (O) tại K. Kẻ KD ⊥ BC tại D.

a)  Chứng minh tứ giác KEDC nội tiếp. Xác định tâm của đường tròn này.

b)  Chứng minh KB là tia phân giác của góc AKD

a)  Tia DE cất đường thẳng AB tại I. Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với OA, cát AB tại H. Chửng minh rằng CH // KI.

2.  Tính diện tích xung quanh của một hình trụ đứng có chu vi hình tròn đáy là 13 cm và chiều cao là 3 cm.

De thi minh hoa mon Toan vao lop 10 - TP Hai Phong 2017 -2018

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi minh họa môn Toán vào lớp 10 - TP Hải Phòng 2017 -2018

  •