Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2017

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 môn giáo dục công dân của Bộ GD&ĐT 24 mã đề thi có đáp án chi tiết.

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2017

Mã đề thi môn Giáo dục công dân: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 

Link tải đề:  Tại đây 

Link tải đáp án:  tại đây 

De thi THPT Quoc gia mon GDCD nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2017

  •