Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2017

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 có đáp án chi tiết.

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2017

Tải đề thi 24 mã đề môn Sinh: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 của Bộ GD&ĐT

Link tải đề:  Tại đây 

Link tải đáp án:  tại đây

Xem lời giải chi tiết tất cả các mã đề môn Sinh tại đâyDe thi THPT Quoc gia mon Sinh nam 2017

 

 

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2017

  •