Đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2018 - Sở GD&ĐT Kiên Giang

Các em cùng nhanh tay tham khảo đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2018 của Sở GD&ĐT Kiên Giang, được cập nhật chi tiết tại đây

Câu 84: Thị trường gồm các nhân tố cơ bản nào dưới đây?

A. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán.      

B. Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán.

C. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa.             

D. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả.

Câu 85: Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, qui ước của địa phương là

A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.

B. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.

C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.

D. những việc dân được thảo luận trước khi chính quyền quyết định.

De thi thu THPT QG mon GDCD nam 2018 - So GD&DT Kien Giang

De thi thu THPT QG mon GDCD nam 2018 - So GD&DT Kien Giang

De thi thu THPT QG mon GDCD nam 2018 - So GD&DT Kien Giang

De thi thu THPT QG mon GDCD nam 2018 - So GD&DT Kien Giang

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2018 - Sở GD&ĐT Kiên Giang

  •