Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm 2019 - THPT Đồng Đậu

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2019 trường THPT Đồng Đậu lần 1 năm 2019.

Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm 2019 - THPT Đồng Đậu

Câu 22: Hỗn hợp X gồm metan, propan, etilen, buten có tổng số mol là 0,57 mol tổng khối lượng là m gam.Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 54,88 lit O2 (đktc).Mặt khác cho m gam X qua dung dịch Br2 dư thì thấy số mol Br2 phản ứng là 0,35 mol.Giá trị của m là :

A. 24,42.                        B. 22,68.                        C. 24,24.                        D. 22,28.

Câu 23: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon  với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2(đktc) , thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là :

A. 5,44 gam.                  B. 5,04 gam.                  C. 5,80 gam.                  D. 4,68 gam.

De thi thu THPT QG mon Hoa lan 1 nam 2019 - THPT Dong Dau

Đáp án đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm 2019 - THPT Đồng Đậu

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 121

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

11

A

21

C

31

D

2

B

12

B

22

D

32

B

3

B

13

B

23

D

33

D

4

C

14

D

24

D

34

C

5

A

15

B

25

B

35

A

6

C

16

A

26

A

36

B

7

A

17

A

27

C

37

A

8

B

18

C

28

A

38

D

9

D

19

C

29

D

39

D

10

B

20

C

30

C

40

A

=>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm 2019 - THPT Đồng Đậu

  •