Đề thi thử THPT QG môn Toán lần 3 năm 2018 - THPT Gia Bình số 1

Đề thi thử THPT QG môn Toán lần 3 năm 2018 của trường THPT Gia Bình số 1 đã được cập nhật chi tiết, các em cùng làm và so sánh với đáp án bên dưới nhé

Câu 26: Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78.685.800 người và tỉ lệ dân số đó là 1,7%. Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức S = Aer (trong đó A là dân số cua năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm), cứ tăng dân số với tỉ lệ như năm 2001 thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 120 triệu người

A. 2020

B. 2026

C. 2022

D. 2025

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

Đáp án đề thi thử THPT QG môn Toán lần 3 - THPT Gia Bình số 1

năm 2018

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Viết bình luận: Đề thi thử THPT QG môn Toán lần 3 năm 2018 - THPT Gia Bình số 1

  •