Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp trong 2 ngày 20, 21/2 - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Bắt đầu sau: 02:55:10

Đề thi thử THPT QG môn Toán lần 3 năm 2018 - THPT Gia Bình số 1

Đề thi thử THPT QG môn Toán lần 3 năm 2018 của trường THPT Gia Bình số 1 đã được cập nhật chi tiết, các em cùng làm và so sánh với đáp án bên dưới nhé

Câu 26: Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78.685.800 người và tỉ lệ dân số đó là 1,7%. Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức S = Aer (trong đó A là dân số cua năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm), cứ tăng dân số với tỉ lệ như năm 2001 thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 120 triệu người

A. 2020

B. 2026

C. 2022

D. 2025

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

Đáp án đề thi thử THPT QG môn Toán lần 3 - THPT Gia Bình số 1

năm 2018

De thi thu THPT QG mon Toan lan 3 nam 2018 - THPT Gia Binh so 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT QG môn Toán lần 3 năm 2018 - THPT Gia Bình số 1

  •