Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - Chuyên ĐH Vinh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - Chuyên ĐH Vinh lần 1, có đáp án và lời giải chi tiết duy nhất trên Tuyensinh247.com kèm file tải về

Question 8: The word "vary" is closest in meaning to

A. change            B. include                C. stretch              D. mean

Question 9: The creation of helium within stars ________.

A. causes helium to be much more abundant in old stars than in young stars

B. produces hydrogen as a by-product

C. cannot be measured

D. produces energy

Question 10: Most of the helium in the universe was formed_________.

A. in a very short time

B. during the first minute of the universe`s existence

C. in interstellar space

D. before most of the hydrogen

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen DH Vinh lan 1

ĐÁP ÁN

1 B 11 C 21 D 31 D 41 A
2 B 12 A 22 C 32 B 42 D
3 B 13 B 23 C 33 A 43 D
4 A 14 A 24 B 34 B 44 B
5 B 15 D 25 D 35 D 45 C
6 C 16 C 26 C 36 D 46 C
7 C 17 C 27 D 37 A 47 A
8 A 18 A 28 D 38 C 48 C
9 D 19 D 29 B 39 B 49 C
10 A 20 A 30 B 40 B 50 A


Tải đề và đáp án môn Anh - THPT Chuyên ĐH Vinh tại đây

Để xem lời giải chi tiết môn Anh của trường Chuyên ĐH Vinh và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - Chuyên ĐH Vinh lần 1

  •