Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - Chuyên Nguyễn Quang Diêu lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh- Chuyên Nguyễn Quang Diêu tỉnh Đồng Tháp tổ chức lần 1 có lời giải chi tiết tại Tuyensinh247.com

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following question.

Question 13: An employer must be very careful in dealing with aubordinates and documenting their files in order to avoid complaints.

A. bosses

B. coordinators

C. outside help

D. employees

Question 14: I have never expecirnced such discourtesv towards the guests as it occurred at the graduation party.

A. rudeness

B. politeness

C. measurement

D. encuoragement

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Nguyen Quang Dieu lan 1

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Nguyen Quang Dieu lan 1

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Nguyen Quang Dieu lan 1

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Nguyen Quang Dieu lan 1

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - Chuyen Nguyen Quang Dieu lan 1

Để xem lời giải chi tiết môn Anh của THPT Nguyễn Quang Diêu và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây 

Theo Thethaohangngay

 

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - Chuyên Nguyễn Quang Diêu lần 1

  •