Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Phan Chu Trinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Phan Chu Trinh, tỉnh Phú Yên tổ chức lần 1, có đáp án và file tải về

Câu 1: Trong tế bào các lọai axit nuclêic nào sao đây có kích thước lớn nhất. 

            A. ADN.         B. mARN.                   C. tARN.                   D. rARN.

Câu 2: Ở tế bào nhân thực quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất.

A. Phiên mã tổng hợp tARN.             B. Nhân đôi ADN.

C. Dịch mã.                                         D. Phiên mã tổng hợp mARN .

Câu 3: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp về cả hai cặp gen đang xét.

A. AABb.       B. AaBB.                   C. Aabb.                     D. AAbb.

Câu 4: Trong các nhóm sinh vật sau đây của một mắc xích thức ăn, nhóm nào cho sinh khối lớn nhất?

A. Sinh vật sản xuất.                           B. Vật dữ đầu bảng.

C. Động vật ăn cỏ.                              D. Động vật ăn thịt sơ cấp

Câu 5: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. 0,64AA : 0,04Aa: 0,32aa.              B. 0,32AA : 0,64Aa: 0,04aa.

C. 0,64AA : 0,32Aa: 0,04aa.              D. 0,04AA : 0,64Aa: 0,32aa.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Phan Chu Trinh

Tải đề và đáp án môn Sinh trường THPT Phan Chu Trinh tại đây

Để xem lời giải chi tiết môn Sinh của trường THPT Phan Chu Trinh và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây 
Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Phan Chu Trinh

  •