Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội, mới nhất được tổ chức chiều ngày 15/1/2017, có đáp án chi tiết

Câu 21. Cho hình chóp S.ABCB có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). góc giữa SB với mặt phẳng (ABCD) bằng 600. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:

A.  tbl_{a^3 over {3sqrt 3 }}                 B. 3sqrt {3tbl_rm{a^3}}              C. tbl_{a^3 over {sqrt 3 }}                      D.  sqrt {3tbl_rm{a^3}}

Câu 22. Cho a là số thực dương khác 1. Xét hai số thực x1, x2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu {a^tbl_x_1} < {a^tbl_x_2}  thì  {x_1} < {rm{ }}{x_2}

B. Nếu {a^tbl_x_1} < {a^tbl_x_2} thì  {x_1} > {x_2}

C. Nếu {a^tbl_x_1} < {a^tbl_x_2}  thì  left( {a - 1} right)left( tbl_x_1} - {x_2 right) < 0

D. Nếu {a^tbl_x_1} < {a^tbl_x_2} thì  left( {a - 1} right)left( tbl_x_1} - {x_2 right) > 0

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - THPT Chuyen Su Pham Ha Noi

Để xem lời giải chi tiết môn Toán của trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội và các trường THPT khác trên các nước học sinh  click vào đây

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

  •