Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán - THPT Tĩnh Gia 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán - THPT Tĩnh Gia 3, tổ chức lần 1 , có lời giải chi tiết và file tải về

Câu 7. Cho a>0 và a≠1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

      A.  dpi{100} {log _a}x có nghĩa với dpi{100} forall x.                                  B.  dpi{100} {log _a}1 = a và dpi{100} {log _a}a = 1 

      C. dpi{100} {log _a}(xy) = {log _a}x.{log _a}y                              D.  dpi{100} {log _a}{x^n} = n{log _a}x dpi{100} (x > 0,n ne 0)

Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số dpi{100} y = {x^3} - 3{x^2} - 9x - 2 trên đoạn [-2; 2] là:

     A.     -24                   B. -2                          C. 3                             D.  -26        

Câu 9.  Đặt dpi{100} a = {log _{12}}6,,,,,b = {log _{12}}7. Hãy biểu diễn dpi{100} {log _2}7 theo a và b

     A. dpi{100} {a over {b + 1}}                   B. dpi{100} {b over {1 - a}}                     C. dpi{100} {a over {b - 1}}                      D. dpi{100} {b over {a + 1}}

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan - THPT Tinh Gia 3Tải đề môn Toán trường THPT Tĩnh Gia 3 tại đây

Để xem lời giải chi tiết môn Toán của trường THPT Tĩnh Gia 3 và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây 

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán - THPT Tĩnh Gia 3

  •