Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 - Quảng Xương 1 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm học 2017 - 2018 môn tiếng Anh của trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa tổ chức.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 - Quảng Xương 1 lần 1

Question 17: I am angry because you didn’t tell me thr truth. I don’t like …

A. to have decelved               B. to deceive       C. being deceived               D. deceiving

Question 18: She went to college to study history, but changed … and is now a doctor.

A. horses in midstream           B. for a better

C. her tune       D. hands

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2018 - Quang Xuong 1 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2018 - Quang Xuong 1 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2018 - Quang Xuong 1 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2018 - Quang Xuong 1 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2018 - Quang Xuong 1 lan 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 - Quảng Xương 1 lần 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2018 - Quang Xuong 1 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2018 - Quang Xuong 1 lan 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 - Quảng Xương 1 lần 1

  •