Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 THPT Minh Khai

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2018 trường THPT Minh Khai, Hà Tĩnh có đáp án. Xem chi tiết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 THPT Minh Khai

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning  to  each  of    the following questions.

Question 26: Had Kathy studied hard, she would have passed the examination.

     A. Kathy knew that she would succeed in the examination.

     B. But for her hard study, Kathy would have succeed in the examination.

     C. Kathy studied very hard but she did not succeed in the examination.

     D. Kathy did not study hard, so she failed.

Question  27: As soon as he approached the house, the policeman stopped him.

        A. No sooner had he approached the house than the policeman stopped him.

        B. Hardly had he approached the house than the policeman stopped him.

        C. No sooner had he approached the house when the policeman stopped him.

        D. Hardly he had approached the house when the policeman stopped him.

Question 28: The leader of the group came up with the best solution to the problem.

A. The leader of the group could solved the problem easily.

B. No one could solve the problem except the leader of the group.

C. The best solution to the problem was thought of by the leader of the group.

D. The best solution to the problem was carried out by the leader of the group.


De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2018 THPT Minh Khai

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 THPT Minh Khai

Mã đề 101

Mã đề 102

Mã đề 103

Mã đề 104

1

D

1

C

1

D

1

B

2

C

2

A

2

C

2

A

3

B

3

A

3

B

3

D

4

A

4

A

4

D

4

B

5

B

5

A

5

B

5

D

6

C

6

C

6

D

6

B

7

A

7

D

7

A

7

D

8

D

8

B

8

A

8

B

9

B

9

C

9

D

9

A

10

B

10

D

10

B

10

D

11

D

11

D

11

A

11

D

12

A

12

C

12

D

12

A

13

D

13

D

13

C

13

A

14

C

14

A

14

D

14

B

15

B

15

C

15

B

15

D

16

D

16

A

16

A

16

C

17

C

17

B

17

B

17

C

18

B

18

B

18

D

18

B

19

D

19

D

19

A

19

B

20

A

20

B

20

B

20

C

21

B

21

A

21

D

21

C

22

C

22

D

22

B

22

A

23

A

23

A

23

A

23

D

24

A

24

C

24

A

24

B

25

B

25

D

25

C

25

A

26

D

26

C

26

D

26

C

27

A

27

B

27

C

27

B

28

C

28

C

28

B

28

C

29

C

29

D

29

D

29

B

30

B

30

C

30

A

30

D

31

A

31

B

31

B

31

A

32

B

32

A

32

A

32

C

33

D

33

D

33

A

33

C

34

A

34

B

34

D

34

B

35

C

35

D

35

D

35

A

36

A

36

C

36

B

36

C

37

D

37

B

37

C

37

D

38

B

38

A

38

D

38

B

39

D

39

C

39

C

39

C

40

A

40

D

40

C

40

D

41

B

41

B

41

C

41

B

42

C

42

B

42

D

42

A

43

D

43

C

43

A

43

D

44

C

44

B

44

B

44

C

45

C

45

C

45

B

45

D

46

D

46

A

46

C

46

C

47

A

47

D

47

A

47

C

48

B

48

C

48

B

48

C

49

C

49

A

49

A

49

B

50

B

50

B

50

C

50

C


=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Để xem lời giải chi tiết môn Anh của trường THPT Minh Khai và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 THPT Minh Khai

  •