Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh Chuyên Hưng Yên 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh của trường THPT Chuyên Hưng Yên, đề thi gồm có 50 câu cụ thể như sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh Chuyên Hưng Yên 2018

Question 12. I’m not surprised that Tom is ill. He’s been …. For a long time. It was buond to affect his health sooner or later

A. having his cake and eating it

B. burning the candle at both ends

C. playing with fire

D. going to town

Question 13: You have to move this box to …. The new television set

A. lose touch with

B. make room for

C. pay attention to

D. take notice of

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh Chuyen Hung Yen 2018

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh Chuyen Hung Yen 2018

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh Chuyen Hung Yen 2018

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh Chuyen Hung Yen 2018

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh Chuyen Hung Yen 2018

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh Chuyen Hung Yen 2018

Để xem lời giải chi tiết môn Anh của trường Chuyên Hưng Yên và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây  

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh Chuyên Hưng Yên 2018

  •