Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Anh lần 3 - THPT Yên Lạc năm 2017

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Anh lần 3 của trường THPT Yên Lạc năm 2017, có đáp án chi tiết và file tải về

Câu 10: During the recession, many small companies were eradicated.

A. wiped out                    B. set up                           C. run on                          D. taken over

Câu 11: It is really incredible that he is unaware of such basic facts.

A. disappointed                B. imaginable                   C. difficult                       D. unbelievable

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in  the following questions.

Câu 12: The agreement ended six-month negotiation. It was signed yesterday.

A. The agreement which was signed yesterday ended six-month negotiation.

B. The agreement which was signed yesterday lasted six months.

C. The negotiation which lasted six months was signed yesterday.

D. The agreement which ends six-month negotiation was signed yesterday.

De thi thu THPT Quoc Gia mon Anh lan 3 - THPT Yen Lac nam 2017

De thi thu THPT Quoc Gia mon Anh lan 3 - THPT Yen Lac nam 2017

De thi thu THPT Quoc Gia mon Anh lan 3 - THPT Yen Lac nam 2017

De thi thu THPT Quoc Gia mon Anh lan 3 - THPT Yen Lac nam 2017

Tải đề thi thử môn Anh trường THPT Yên Lạc lần 3 tại đây(đính kèm file PDF)

Để xem lời giải chi tiết môn Anh của trường THPT Yên Lạc và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

 Theo Thethaohangngay

 

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Anh lần 3 - THPT Yên Lạc năm 2017

  •