Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh THPT Kim Liên 2019 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh trường THPT Kim Liên, Hà Nội tổ chức thi thử lần 1 năm 2019 có đáp án.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh THPT Kim Liên 2019 lần 1

Question 10: My parents lent me the money. …. I cuoldn’t have afforded the trip

A. Therefore    B. Otherwise     C. Only if     D. However

Question 11: Mr.Paulson has three daughters of … age, which concerns him much.

A. marriied         B. marriageable       C. marrying     D. unmarried

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh THPT Kim Lien 2019 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh THPT Kim Lien 2019 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh THPT Kim Lien 2019 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh THPT Kim Lien 2019 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh THPT Kim Lien 2019 lan 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh THPT Kim Liên 2019 lần 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh THPT Kim Lien 2019 lan 1

Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2019 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh THPT Kim Liên 2019 lần 1

  •