Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2017 - THPT Chu Văn An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa của trường THPT Chu Văn An năm 2017. Xem chi tiết đề thi dưới đây.

Câu 1: Biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

A. xây dựng cơ sở công nghiệp chế biến gắn với vùng chuyên canh.

B. phát triển các mô hình kinh tế trang trại.

C. nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

D. thay đổi giống cây trồng năng suất cao.

Câu 2: Vùng có diện tích cây cao su lớn nhất nước ta là

A. Đông Nam Bộ.                                                  

B. Tây Nguyên.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                

D. Bắc Trung Bộ.

Câu 3: Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng to lớn hơn Bắc Trung Bộ về

A. sản xuất lương thực, cây công nghiệp.              

B. nuôi trồng và khai thác thủy sản.

C. khai thác và chế biến khoáng sản.                     

D. khai thác rừng và chế biến lâm sản.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Trong cơ cấu theo ngành, tỉ trọng lớn nhất thuộc về dịch vụ.

B. Đứng đầu trong ba vùng về tốc độ tăng trưởng.

C. Kim ngạch xuất khẩu so với cả nước chiếm tỉ lệ cao so với hai vùng còn lại.

D. Mức đóng góp cho GDP cả nước cao hơn rất nhiều so với hai vùng còn lại.

Câu 5: Cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nào sau đây?

A. Tây Nguyên.                                                      

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Đồng Bằng Sông Hồng.                                    

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 6: Cho bảng số liệu:

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

Địa điểm

Lượng mưa (mm)

Lượng bốc hơi (mm)

Cân bằng ẩm (mm)

Hà Nội

1 676

989

+ 687

Huế

2 868

1 000

+ 1 868

TP. Hồ Chí Minh

1 931

1 686

+ 245

(Nguồn: SGK  Địa lí 12, NXB GD Việt Nam 2015)

Dựa vào bảng số liệu trên, hãy so sánh sự thay đổi lượng mưa từ Bắc vào Nam của ba địa điểm

A. Lượng mưa không ổn định, Huế có lượng mưa cao nhất.

B. Lượng mưa tăng dần từ Bắc vào Nam, Huế có lượng mưa cao nhất.

C. Huế có lượng mưa cao nhất, tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

D. Lượng mưa giảm từ Nam ra Bắc, Hà Nội có lượng mưa thấp nhất.

Câu 7: Điểm nào sau đây không phải là kết quả trực tiếp của việc đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ trong công nghiệp?

A. Hạ giá thành sản phẩm.                                     

B. Tăng năng suất lao động.

C. Đa dạng hóa sản phẩm.                                     

D. Nâng cao chất lượng.

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với hoạt động của bão ở Việt Nam?

A. Mùa bão chậm dần từ Nam ra Bắc.

B. Tập trung nhiều nhất vào tháng IX.

C. 70% số cơn bão tập trung vào các tháng VIII, IX, X.

D. Mùa bão thường bắt đầu từ tháng VI và kết thúc vào tháng XI.

Câu 9: Huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Ngãi.              

B. Bình Thuận.               

C. Quảng Ninh.              

D. Quảng Trị.

De thi thu THPT Quoc gia mon Dia 2017 - THPT Chu Van An

Để xem lời giải chi tiết môn Địa của THPT Chu Văn An và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây  

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2017 - THPT Chu Văn An

  •