Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2018 Sở GD Bắc Ninh

Đề tập huấn thi THPT Quốc gia năm 2018 bài thi khoa học tự nhiên môn hóa của Sở GD&ĐT Bắc Ninh.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2018 Sở GD Bắc Ninh

Câu 77: X là dung dịch chứa a mol HNO3. Cho b mol Fe vào X, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y chứa 2 chất tan có nồng độ mol bằng nhau và khí T (sản phẩm duy nhất của sự khử) màu nâu đỏ. Mối quan hệ giữa a, b trong thí nghiệm trên có thể là

A. a = 5b         B. a = 7b           C. a = 4/3b        D. a = 6b

Câu 79: Đun nóng 2m gam triglixerit X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 2 muối natristearat và natrioleat. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2. Phần 2 đem cô cạnh thu được 54,84 gam muối. Giá trị của m là:

A. 53,04        B. 53,16    C. 53,40   D. 53,28

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa 2018 So GD Bac Ninh

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa 2018 So GD Bac Ninh

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa 2018 So GD Bac Ninh

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2018 Sở GD Bắc Ninh

Câu Mã 201 Mã 202 Mã 203 Mã 204 Mã 205 Mã 206 Mã 207 Mã 208 Mã 220 Mã 221 Mã 222 Mã 223 Mã 224
41 C A A D A B D C A A A C A
42 A C C B B B B A D A D D D
43 A B B C B B B D A C D D B
44 D D D C C A A C A D C C D
45 C B D D D A D D B D B B B
46 D C C D D B C D D D D D D
47 D C C B D C A D A A A D C
48 C B D C C C D A D B A D A
49 C C C A C D D C D C A D B
50 C D D B D C C D C B D D C
51 C C C C D C C B C A A A B
52 D B D D C D C B B C B B D
53 C C B C B C C A C C D D A
54 C C B C B B B D C A C C A
55 D B B A A D B C D D C C D
56 B B D B D D B C B B D C A
57 D D C B A D B C D A A A A
58 A D D C D B D A A A B B B
59 D C B A A C C D A D C D D
60 B C C B A D B B D C A D A
61 B C A B B C C B B A B A C
62 B C C A D D D B B D A B C
63 D C C B C A A A C B B A B
64 B D C A C D B A C B A A A
65 A D D C B C C B B B D B A
66 D A A D A B B B B B C C C
67 B B B B D B B A D C B B C
68 D A A D D D D B C B D A A
69 D D B B D D D A C D A B D
70 B D D B D A A C B C A A B
71 B D D D A B B C D C B B D
72 D B B D D D A C B B D C B
73 D C C B A C C C A B C C B
74 D C C C B A A A A D B B A
75 D D A A B D D A B D B B A
76 B D D D A D D D A C B D B
77 A B B D B A B A B D D D C
78 C A B A B A C C D C B B C
79 A A A B B C C B B A C C D
80 B B B C A B B B A A C D B

Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của Sở GD Bắc Ninh và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2018 Sở GD Bắc Ninh

  •