Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2018 THPT Xuân Hòa lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa trường THPT Xuân Hòa, Vĩnh Phúc tổ chức thi thử lần 1 năm 2018.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2018 THPT Xuân Hòa lần 1

Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm (C2H4, C2H5OH) cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 13,2 gam CO2. Giá trị của V là 

A. 6,72.                    B. 8,96.                   C. 10,08.                       D. 4,48.

Câu 21. Phân supephotphat kép  thực  tế sản xuất được  thường chỉ có 40% P2O5. Phần  trăm khối lượng Ca(H2PO4)2 trong phân bón đó 

A. 56,94%.           B. 65,92%.           C. 78,56%.       D. 75,83%.

Câu 22. Cho 2,24  lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 10 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần trăm khối lượng của MgO trong X

A. 60%.               B. 40%.               C. 80%.                         D. 20%.

Câu 23. Đốt cháy hoàn  toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ,  tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít khí O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là 

A. 5,25.                     B. 3,15.                  C. 3,60.                  D. 6,20.

Câu 24. Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80%, thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m

A. 20,520.             B. 22,800.                 C. 16,416.              D. 25,650. 

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa 2018 THPT Xuan Hoa lan 1

Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của trường THPT Xuân Hòa và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2018 THPT Xuân Hòa lần 1

  •