Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa – Chuyên KHTN HN lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa – Chuyên KHTN HN lần 3, có đáp án và lời giải chi tiết, mới được cập nhật

Câu 32. Cho 0,2 mol chất X (CH6O3N2) tác dụng với dung dịch 20ml NaOH 2M chứa đun nóng thu được chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 11,4 gam          B. 25 gam             C. 30 gam                 D. 43,6 gam

Câu 33. Cho m gam glucozơ lên men rượu, cho toàn bộ lượng khí sinh ra trong quá trình lên men hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 2M (D = 1,05 g/ml) thì thu được dung dịch hỗm hợp hai muối có tổng nồng độ là 12,28%. Hiệu suất quá trình lên men là 70%. Tìm m:

A. 126 gam           B. 135 gam           C. 192,86 gam          D. 88,2 gam

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa – Chuyen KHTN HN lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa – Chuyen KHTN HN lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa – Chuyen KHTN HN lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa – Chuyen KHTN HN lan 3

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa – Chuyen KHTN HN lan 3

Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của THPT Chuyên KHTN lần 2 và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa – Chuyên KHTN HN lần 3

  •