Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa – Chuyên Lam Sơn lần 2 năm 2017

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2017.

Câu 1: Alanin có công thức là:

A. (COOCH3)2 B. NH2CH(CH3)COOH

C. NH2CH2CH2COOH D. C6H5NH2

Câu 2: Chất nào sau đây có tính bazo mạnh hơn C2H5NH2 ?

A. NH3 B. CH3NH2 C. C6H5NH2 D. CH3NHCH3

Câu 3: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch polime phân nhánh ?

A. PVA B. PVC C. Glicogen D. Cao su isopren

Câu 4: Vị trí của nguyên tố 13Al trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, nhóm IA B. Chu kì 2, nhóm IIIA

C. Chu kì 3, nhóm IIA D. Chu kì 3, nhóm IIIA

Câu 5: Chất A mạch hở có công thức phân tử C4H8O2, A tham gia phản ứng tráng bạc và tác dụng với Na giải phóng khí H2. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của A thỏa mãn các tính chất trên

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 6: Axit nào sau đây không phải là axit tạo ra chất béo

A. Axit stearic B. Axit panmitic C. Axit acrylic D. axit oleic

Câu 7: Nước muối sinh lí để sát trùng, rửa vết thương trong y học có nồng độ

A. 0,9% B. 9% C. 1% D. 5%

Câu 8: Cho các đặc điểm sau đây: 1- ở điều kiện thường là chất khí; 2-vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử; 3-có tính oxi hóa mạnh; 4-tác dụng mạnh với nước; 5-có 7 electron ở lớp ngoài cùng; 6-các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên; 7- các hidrohalogenua tan tốt trong nước và tạo ra dung dịch axit mạnh. Có bao nhiêu đặc điểm là đặc điểm chung của các nguyên tố và đơn chất halogen (flo, clo, brom, iot)?

A. 2 B. 3 C. 5 D. 7

Câu 9: Mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác gây nên, để khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu thì người ta không dùng chất nào sau đây?

A. Khế B. Giấm C. Mẻ D. Muối

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa – Chuyen Lam Son lan 2 nam 2017

Lời giải chi tiết

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa – Chuyen Lam Son lan 2 nam 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa – Chuyên Lam Sơn lần 2 năm 2017

  •