Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa – THPT Chuyên Bắc Ninh lần 3 năm 2017

Các em tham khảo đáp án và đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa trường THPT Chuyên Bắc Ninh tổ chức thi thử lần 3 năm học 2016 – 2017.

Câu 1: Kim loại Cu không tan trong dung dịch nào sau đây:

A. HNO3 loãng nguội. B. HCl loãng nóng. C. HNO3 loãng nóng. D. H2SO4 đặc nóng.

Câu 2: Cho 3,36 gam sắt tác dụng hoàn toàn với lượng dư khí clo. Khối lượng muối sinh ra là:

A. 6,50 gam B. 9,75 gam C. 7,62 gam D. 5,08 gam

Câu 3: Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, có chứa các ion: Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+...Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên?

A. Muối ăn. B. Nước vôi dư. C. Giấm ăn. D. Etanol.

Câu 4: Cho các nhận định sau:

(1) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

(2) Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)thấy xuất hiện phức màu xanh đậm.

(3) Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường axit.

(4) H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH là một tripeptit.

(5) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

số nhận định đúng là:

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 5: Chất nào sau đây thuộc polime thiên nhiên?

A. Poli(vinyl clorua). B. Tơ nitron. C. Xenlulozơ D. Tơ nilon-6,6.

Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây không tạo kết tủa với dung dịch NaOH?

A. CuSO4 B. BaCl2 C. FeCl2D. FeCl3

 

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa – THPT Chuyen Bac Ninh lan 3 nam 2017

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa – THPT Chuyên Bắc Ninh 2017 lần 3

1-B

2-B

3-B

4-C

5-C

6-B

7-C

8-B

9-B

10-B

11-B

12-C

13-C

14-B

15-B

16-B

17-C

18-C

19-B

20-B

21-C

22-D

23-D

24-A

25-B

26-C

27-C

28-C

29-D

30-C

31-B

32-C

33-B

34-B

35-D

36-A

37-B

38-C

39-B

40-B

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa – THPT Chuyên Bắc Ninh lần 3 năm 2017

  •