Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Chuyên KHTN 2018 lần 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 lần 1 trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội. Xem chi tiết phía dưới.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Chuyên KHTN 2018 lần 1

Câu 72. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48            B. 10,8 và 2,24    C. 17,8 và 2,24         D. 17,8 và 4,48

Câu 73. Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp MgCl2 1M và NaCl 1M, với điện cực trợ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời gian 3 giờ. Sau khi kết thúc điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là:

A. 10,65        B. 14,25          C. 19,65     D. 22,45

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa THPT Chuyen KHTN 2018 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa THPT Chuyen KHTN 2018 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa THPT Chuyen KHTN 2018 lan 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa THPT Chuyen KHTN 2018 lan 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Chuyên KHTN 2018 lần 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa THPT Chuyen KHTN 2018 lan 1

Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của trường THPT Chuyên KHTN và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây  

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Chuyên KHTN 2018 lần 1

  •