Tuyensinh247.com KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2018 Sở GD Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn vật lý của Sở giáo dục Bắc Ninh gồm có 40 câu cụ thể như sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2018 Sở GD Bắc Ninh

Câu 6: Mắt cận thị là mắt

A. khi quan sát ở điểm cực viễn mắt không phải điều tiết.

B. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên mảng lưới

C. khi quan sát ở điểm cực cận mắt không phải điều tiết.

D. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm sau màng lưới.

Câu 22: Nhận định nào sau đây là SAI về vật dao động cưỡng bức?

A. xảy ra hiện tượng cộng hưởng khi tần số ngoại lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số dao động riêng của vật.

B. có biên độ tỉ lệ với biên độ ngoại lực và phụ thuộc vào tần số ngoại lực

C. có tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức

D. khi ổn định là dao động điều hòa.

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 So GD Bac Ninh

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 So GD Bac Ninh

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 So GD Bac Ninh

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 So GD Bac Ninh

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2018 Sở GD Bắc Ninh

Câu Mã 201 Mã 202 Mã 203 Mã 204 Mã 205 Mã 206 Mã 207 Mã 220 Mã 221 Mã 222 Mã 223 Mã 224
1 D A B C D A A B C A D B
2 C A D D C D D A A D C B
3 B A D A C C A C C D D A
4 C C B B B A D B D A C B
5 D B C D A C B A A C A B
6 A D A D B A C A A D A A
7 C D B C A D B B C B B A
8 A A A C C D A B D D C B
9 A B A A B D D B D C B D
10 C D C A D A A C D B A D
11 C B B A A D A D B C A C
12 D C D D B C A B B D D C
13 D B D A A B C C C D B C
14 C A C C B C B D C B B A
15 B C C D D B D C D B D B
16 D A B C C A A C A A B A
17 C C A B A D A C B C B D
18 A D C D B A B D D D C C
19 B D B B A A D A C C D D
20 A D D B C B B D B C D D
21 D B A A C B B D A A A A
22 C D A C A D A A D A B C
23 D A A D D C B D D A C D
24 A D A C D B D D B D B A
25 A C C D B A C D D C C A
26 C C B A D C B A A B C C
27 D A D B B D C B D A D C
28 B C C B A D C C C A D D
29 A B A A C B C C A A B C
30 B C A C A C D D C B C A
31 B A D D C B D A B D C A
32 B C D A D A C A C B A D
33 B A C B B A D B C C A C
34 A D D C C D C B B D D B
35 B B B B B B D C B C B D
36 B D D A A B C D B B A B
37 C B B C D C B C A B D C
38 D B C D D B B B B C A B
39 D B B B D C C A A B A B
40 A C C B C C A A A A C D


Để xem lời giải chi tiết môn Lý của Sở GD Bắc Ninh và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2018 Sở GD Bắc Ninh

  •