Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2018 - THPT Quảng Xương 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý của trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa tổ chức thi thử lần 1 năm 2018.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2018 - THPT Quảng Xương 1

Câu 5. Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể. Nối 2 cực của máy với cuộn dây thuần cảm. Khi rôto quay với tốc độ n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là 1. Hỏi khi rôto quay với tốc độ 3n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm bao nhiêu?

A. 1        B. 21             C. 31           D. 1/3

Câu 6. Quy ước chiều dòng điện không đổi là

A. Chiều dịch chuyển của các electron                 B. chiều dịch chuyển của các ion

C. chiều dịch chuyển của các ion âm           D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 - THPT Quang Xuong 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 - THPT Quang Xuong 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 - THPT Quang Xuong 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 - THPT Quang Xuong 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2018 - THPT Quảng Xương 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 - THPT Quang Xuong 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 - THPT Quang Xuong 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly 2018 - THPT Quang Xuong 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2018 - THPT Quảng Xương 1

  •