Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2017 - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội, mới nhất có lời giải chi tiết

Câu 21. Trong số các nhân tố tiến hóa, nhân tố không làm thay đổi tần số alen của quần thể nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp:

A.Chọn lọc tự nhiên                                        B. Di nhập gen

C. Giao phối không ngẫu nhiên                  D. Các yếu tố khác

Câu 22. Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì:

A.sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên

B. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm xuống

C. sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể tăng lên

D. sự xuất cư của các cá thể trong quần thể giảm tới mức tối thiểu

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Chuyen Su Pham Ha NoiDe thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Sinh - THPT Chuyen Su Pham Ha Noi

Để xem lời giải chi tiết môn Sinh học của trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây  

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh - THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

  •