Đề thi thử THPTQG môn Anh 2018 Chuyên ĐH Vinh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh trường Chuyên Đại học Vinh tổ chức thi thử lần 1 có đáp án.

Đề thi thử THPTQG môn Anh 2018 Chuyên ĐH Vinh lần 1

Question 11:  By appearing on the soap powder commercials, she became a ________ name.

A. housekeeper                B. housewife                   C. household                   D. house

Question 12:  Jenny: “Was Linda asleep when you came home?”

                Jack:   “No. She ________TV.”

A. watched             B. had watched      C. was watching              D. has been watching

Question 13:  This class,_____is a prerequisite for microbiology, is so difficult that I would rather drop it.

A. that              B. when                   C. where                          D. which

Question 14:  During the campaign when Lincoln was first a(n)________ for the Presidency, the slaves on the far-off plantations, miles from any railroad or large city or daily newspaper, knew what the issues involved were.

A. competitor        B. contestant            C. applicant          D. candidate

De thi thu THPTQG mon Anh 2018 Chuyen DH Vinh lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2018 Chuyên ĐH Vinh lần 1

Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án
135 1 B 213 1 B 358 1 A 486 1 B
135 2 C 213 2 B 358 2 B 486 2 C
135 3 A 213 3 C 358 3 A 486 3 D
135 4 B 213 4 C 358 4 D 486 4 B
135 5 C 213 5 D 358 5 B 486 5 B
135 6 A 213 6 C 358 6 C 486 6 B
135 7 B 213 7 A 358 7 D 486 7 D
135 8 A 213 8 A 358 8 D 486 8 D
135 9 C 213 9 C 358 9 B 486 9 A
135 10 D 213 10 D 358 10 C 486 10 D
135 11 C 213 11 D 358 11 D 486 11 C
135 12 C 213 12 D 358 12 D 486 12 A
135 13 D 213 13 B 358 13 D 486 13 A
135 14 D 213 14 D 358 14 B 486 14 D
135 15 A 213 15 C 358 15 A 486 15 B
135 16 D 213 16 C 358 16 D 486 16 D
135 17 D 213 17 A 358 17 D 486 17 A
135 18 C 213 18 D 358 18 A 486 18 C
135 19 B 213 19 C 358 19 B 486 19 C
135 20 A 213 20 B 358 20 C 486 20 A
135 21 A 213 21 A 358 21 C 486 21 B
135 22 B 213 22 D 358 22 B 486 22 B
135 23 B 213 23 A 358 23 C 486 23 C
135 24 C 213 24 A 358 24 C 486 24 D
135 25 C 213 25 D 358 25 B 486 25 C
135 26 D 213 26 B 358 26 C 486 26 D
135 27 B 213 27 D 358 27 D 486 27 B
135 28 D 213 28 B 358 28 C 486 28 C
135 29 C 213 29 D 358 29 D 486 29 D
135 30 B 213 30 B 358 30 A 486 30 C
135 31 D 213 31 C 358 31 C 486 31 D
135 32 A 213 32 C 358 32 A 486 32 D
135 33 D 213 33 B 358 33 C 486 33 D
135 34 A 213 34 A 358 34 D 486 34 A
135 35 D 213 35 B 358 35 D 486 35 B
135 36 D 213 36 D 358 36 B 486 36 A
135 37 B 213 37 D 358 37 B 486 37 B
135 38 C 213 38 D 358 38 A 486 38 D
135 39 B 213 39 C 358 39 B 486 39 D
135 40 D 213 40 D 358 40 B 486 40 B
135 41 B 213 41 B 358 41 D 486 41 C
135 42 C 213 42 D 358 42 B 486 42 B
135 43 B 213 43 D 358 43 C 486 43 C
135 44 D 213 44 B 358 44 D 486 44 A
135 45 D 213 45 C 358 45 B 486 45 A
135 46 A 213 46 A 358 46 C 486 46 C
135 47 B 213 47 B 358 47 A 486 47 C
135 48 C 213 48 B 358 48 C 486 48 B
135 49 C 213 49 C 358 49 A 486 49 C
135 50 B 213 50 A 358 50 A 486 50 A

Để xem lời giải chi tiết môn Anh của trường Chuyên ĐH Vinh và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây  

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Anh 2018 Chuyên ĐH Vinh lần 1

  •