Tuyensinh247.com KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi thử THPTQG môn GDCD Sở GD Bắc Ninh 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn giáo dục công dân của Sở giáo dục Bắc ninh có đáp án cụ thể như sau:

Đề thi thử THPTQG môn GDCD Sở GD Bắc Ninh 2018

Câu 93: Bạn H lớp 10A3 thường xuyên đi học muộn, một vài lần còn bắt nạt các bạn trong lớp. Hành vi của bạn H là:

A. vi phạm hình sự

B. vi phạm hành chính

C. Vi phạm kỉ luật

D. vi phạm dân sự

Câu 94: Đang trên đường đi học, A gặp người bán hàng dong bị đổ hàng tràn ra đường nhưng A vẫn phớt lờ không giúp đỡ họ. Vậy bạn A vi phạm

A.nghĩa vụ          B. nội quy      C. đạo đức       D. pháp luật

De thi thu THPTQG mon GDCD So GD Bac Ninh 2018

De thi thu THPTQG mon GDCD So GD Bac Ninh 2018

De thi thu THPTQG mon GDCD So GD Bac Ninh 2018

De thi thu THPTQG mon GDCD So GD Bac Ninh 2018

Đáp án đề thi thử THPTQG môn GDCD Sở GD Bắc Ninh 2018

Câu 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
81 B B D B C D B B C D B B B B B B C C C B C B C B
82 B B D D B B D B B C B C B C B B C C C C B B B B
83 C B B B C D D B B D C B C C C B B D B C B C C B
84 B B B C B D C C D D B C B B B B C C C D C C D C
85 B C D B B B C B D D B C B B B B D D B B B B B C
86 C B D D B B B D D B D C B D B B D B D C D B D B
87 D C D C B B B C B B B B B D D B B B D B C C C D
88 B B C C B B B D D D B B D D B C B B B B B B B B
89 C D D D D D D B D B B C B B B D B B B B B D C B
90 C D B B B D B B B B D D C B B B B D C D B B B D
91 B B B D B B D C B D B B B B D B C C C B B D D B
92 C B B C D D D B B B B B B B B B B D D B C D C B
93 D D B D D C D D D C B D B D D C B B C C C C C B
94 B D B D B C C B B B B C D B D B C B D D D D D C
95 B B D B B B C C D B D D B B B B D D C B B B B D
96 D C C B D B C C B C B C B B D B D C C B C C D B
97 B B B C B B B D B B D B D C C B D D C B B B C B
98 B C B D B C B C B B D B B D D B B B B B D D D D
99 B D B B D D B D C D C B D D D B D D D D C C C B
100 D D B C D B B C B C B D D D B D D C D C B C B D
101 D C B C B B D B B B B D D D D D B C C B B B B D
102 C D B D D B B C D B B C B D C B B D B D B B B D
103 B D D C D D B C C C C D B D B D B B B B C B B B
104 B D C D C B C D B D B D C C C B C B C D B B B B
105 B B C D C D B C B D D D B B B D C B B C B B B B
106 C C C C D B B D D D B D C B C C B B B B B B D B
107 D B B C B D C C D C B B D C D B C C C B C C B C
108 B C C D B B B C D B B D B C C B B B B B B C B B
109 B B B C C D B D D C B B B B D B D C C B B B B C
110 C C B D D B B B B D D C D C C C C B C C B C B B
111 B C D B B B D C D B B B D B D C B C B B C C D B
112 D B D C D C B B C B C C B D B B B B B B C B B B
113 D B B C C B C C B C D B C B D D C C C C B D D D
114 C D D C D D B B D C B B B C B B B B B D B B B B
115 D C B B B C B B B B B B B B B C B B B B B C C D
116 D B D D B B B B D C D C B B B C B C C D B B B C
117 B B D B D B D C B B B B B B C B B B B C C C C B
118 B B B D B B B B B B B C D D D C C C D D C B B B
119 B D B B C B C C B D B C C B B B B B D B D D B B
120 C D C C B D B B B B D C D D C B C B B B D B D B

Để xem lời giải chi tiết môn GDCD của Sở GD Bắc Ninh  và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn GDCD Sở GD Bắc Ninh 2018

  •