Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2018 lần 1 THPT Thoại Ngọc Hầu

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa trường THPT Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang năm 2018 tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2018 lần 1 THPT Thoại Ngọc Hầu

Câu 6: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.                       B. phân tử nitơ không phân cực.

C. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.           D. phân tử nitơ có liên kết ba rất bền.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 6,48 gam H2O. Hai hiđrocacbon trong X là

A. CH4 và C2H6.      B. C2H6 và C3H8.       C. C2H2 và C3H4.         D. C2H4 và C3H6.

Câu 8: Hợp kim Cu-Zn có tính dẻo, bền, đẹp, giá thành rẻ nên được sử dụng phổ biến trong đời sống. Để xác định phần trăm khối lượng từng kim loại trong hợp kim, người ta ngâm 10,00 gam hợp kim vào dung dịch HCl dư, khi phản ứng kết thúc thu được 1,12 lít hiđro (đktc). Phần trăm theo khối lượng của Cu trong 10,0 gam hợp kim trên là

A. 67,00 %.        B. 67,50 %.             C. 33,00 %.                       D. 32,50 %.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đipeptit Gly-Ala có 2 liên kết peptit.                                B. Etylamin là amin bậc một.

C. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ.

D. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

De thi thu THPTQG mon Hoa 2018 lan 1 THPT Thoai Ngoc Hau

Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của trường THPT Thoại Ngọc Hầu và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2018 lần 1 THPT Thoại Ngọc Hầu

  •