Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2018 THPT Hậu Lộc 4 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 trường THPT Hậu Lộc 4 tổ chức thi thử làn 1 gồm có 40 câu cụ thể như sau:

Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2018 THPT Hậu Lộc 4 lần 1

 Câu 13.  Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III) ?

 A.  FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư.  B.  Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4.

C.  Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl.   D. Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.                     

 Câu 14.  Kim loại Al không phản ứng với:

A.  Dung dịch NaOH.       B.  Dung dịch HCl.       

C.  H2SO4 đặc, nguội.     D.  Dung dịch Cu(NO3)2.          

 Câu 15. Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl a(M). Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch (X) có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của a là

       A. 1,36M.               B.  1,5M.             C.  1,25M.          D. 1,3M.                        

 Câu 16.  Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ  (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH3COOCH=CH2.             B.  CH2=C(CH3)COOCH3.           

C.  CH2 =CHCOOCH3.     D.  C6H5CH=CH2.   

De thi thu THPTQG mon Hoa 2018 THPT Hau Loc 4 lan 1                          

Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của trường THPT Hậu Lộc 4 và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2018 THPT Hậu Lộc 4 lần 1

  •