Đề thi thử THPTQG môn Lý 2018 Chuyên ĐH Vinh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn vật lý trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An có đáp án.

Đề thi thử THPTQG môn Lý 2018 Chuyên ĐH Vinh lần 1

De thi thu THPTQG mon Ly 2018 Chuyen DH Vinh lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý 2018 Chuyên ĐH Vinh lần 1

Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án
132 1 A 209 1 A 357 1 B 485 1 A
132 2 C 209 2 D 357 2 D 485 2 A
132 3 B 209 3 C 357 3 D 485 3 B
132 4 A 209 4 C 357 4 C 485 4 B
132 5 C 209 5 A 357 5 B 485 5 C
132 6 D 209 6 D 357 6 D 485 6 D
132 7 D 209 7 D 357 7 A 485 7 C
132 8 C 209 8 C 357 8 C 485 8 B
132 9 D 209 9 B 357 9 A 485 9 A
132 10 B 209 10 B 357 10 B 485 10 D
132 11 A 209 11 B 357 11 A 485 11 C
132 12 B 209 12 C 357 12 C 485 12 A
132 13 C 209 13 A 357 13 B 485 13 D
132 14 D 209 14 B 357 14 D 485 14 C
132 15 C 209 15 A 357 15 D 485 15 B
132 16 D 209 16 D 357 16 A 485 16 B
132 17 A 209 17 C 357 17 B 485 17 D
132 18 C 209 18 B 357 18 B 485 18 A
132 19 B 209 19 B 357 19 A 485 19 C
132 20 A 209 20 D 357 20 C 485 20 C
132 21 A 209 21 A 357 21 C 485 21 A
132 22 B 209 22 C 357 22 C 485 22 D
132 23 A 209 23 A 357 23 A 485 23 A
132 24 A 209 24 C 357 24 A 485 24 B
132 25 C 209 25 C 357 25 C 485 25 C
132 26 A 209 26 D 357 26 B 485 26 C
132 27 C 209 27 A 357 27 D 485 27 D
132 28 B 209 28 D 357 28 D 485 28 A
132 29 D 209 29 B 357 29 C 485 29 D
132 30 C 209 30 C 357 30 B 485 30 A
132 31 D 209 31 B 357 31 A 485 31 D
132 32 B 209 32 A 357 32 D 485 32 A
132 33 D 209 33 B 357 33 A 485 33 C
132 34 A 209 34 A 357 34 C 485 34 B
132 35 B 209 35 D 357 35 B 485 35 B
132 36 B 209 36 D 357 36 C 485 36 D
132 37 D 209 37 A 357 37 B 485 37 A
132 38 B 209 38 C 357 38 A 485 38 C
132 39 C 209 39 D 357 39 D 485 39 C
132 40 A 209 40 B 357 40 D 485 40 B

Để xem lời giải chi tiết môn Lý của trường THPT Chuyên ĐH Vinh và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Lý 2018 Chuyên ĐH Vinh lần 1

  •