Đề thi thử THPTQG môn Lý 2018 THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2

Đáp án và đề thi thử THPTQG môn Lý năm 2018 trường THPT Chuyên Bắc Ninh thi thử lần 2.

Đề thi thử THPTQG môn Lý 2018 THPT Chuyên Bắc Ninh lấn 2

Câu 1:Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 200cos(100πt)V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch xấp xỉ bằng.

A.100V.                         B. 200V.                    C. 141V.                                 D. 280V.

Câu 2:Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32cm trong không khí dòng điện chạy trên 1 là I1 = 5A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1A ngược chiều với I1.  Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8cm. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:

A.1,2.10-5T.                B. 1,3.10-5T.                 C. 1,1,10-5T.                  D. 1,0.10-5T.

Câu 3:Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38µm đến 0,76µm. Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và 1eV = 1,6.10-19J.  Các photon của ánh sáng nàu có năng lượng nằm trong khoảng

A.từ 2,62eV đến 3,27eV.                                                       B. từ 1,63eV đến 3,27eV.

C. từ 2,62eV đến 3,11eV.                                                      D.. từ 1,63eV đến 3,11eV.

Câu 4:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64 µm và λ2 = 0,48 µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó gần nó nhất là:

A.3,6mm.             B. 4,8mm.                 C. 2,4mm.                  D. 1,2mm.


De thi thu THPTQG mon Ly 2018 THPT Chuyen Bac Ninh lan 2

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý 2018 THPT Chuyên Bắc Ninh lấn 2

De thi thu THPTQG mon Ly 2018 THPT Chuyen Bac Ninh lan 2

Để xem lời giải chi tiết môn Lý của trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2 và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Lý 2018 THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2

  •