Đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2017 - THPT Tăng Bạt Hổ

Dưới đây là đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh của trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định năm 2017.

Câu 1: Trong cấu trúc nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 8 phân tử prôtêin histon được gọi là

A. nuclêôxôm. B. crômatit. C. sợi nhiễm sắc. D. sợi cơ bản.

Câu 2: Bộ ba trên ADN mã hóa cho bộ ba mở đầu trên mARN là:

A.3’UAX5’. B.3’GTA5’. C.5’GUA3’. D.3’TAX5’.

Câu 3: Cho các đặc điểm sau:

(1) Theo lý thuyết, qua nhân đôi, từ một ADN ban đầu tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống hệt nhau.

(2) Mạch đơn mới được tổng hợp theo chiều 5’ ® 3’. (3)Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

(4) Trong một chạc ba sao chép, hai mạch mới đều được kéo dài liên tục.

(5) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

Có bao nhiêu đặc điểm đúng với quá trình tái bản ADN? A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 4: Gen A có tổng số 3240 liên kết hiđrô và Guanin chiếm 35% tổng số nuclêôtit của gen. Gen A bị đột biến thành gen a; cả hai gen này tự nhân đôi 2 lần đã cần môi trường cung cấp 5037 xitozin và 2160 adenin. Đây là dạng đột biến:

A. Thêm 2 cặp G-X. B. Mất 1 cặp G-X. C. Thay cặp G-X bằng cặp A-T. D. Mất 1 cặp A-T.

Câu 5: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho các cây cà chua quả đỏ tam bội, tứ bội giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các loại giao tử tạo thành đều có khả năng thụ tinh. Có bao nhiêu phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng?

A.6 B.4 C.2 D.1


De thi thu THPTQG mon Sinh nam 2017 - THPT Tang Bat Ho

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2017 - THPT Tăng Bạt Hổ

  •